Izolace otvorové výplně při nedostatku místa

Izolace neprůhledné výplně s požadavkem na minimální tloušťku Galerie

Izolace za žaluziovým boxem

Problém - téměř žádný prostor mezi žaluziovým boxem a překladem Galerie

Zateplení fasády s minimální tloušťkou

Problém - nemožnost zasáhnout na sousední pozemek Galerie

Izolace Aerogel za rozvodnou skříní

Problém - tepelný most za rozvodnou skříní Galerie

Izolace balkónu a terasy vakuovou izolací

Panely vakuové izolace - nejúčinnější tepelná izolace s hodnotou tepelné vodivosti pouze 0,007 W/m·K Galerie

Vakuová izolace za okapovým svodem

Bylo nutné vyřešit tepelný most při nedostatku místa pro klasickou izolaci ze spodní strany balkónu v místě skrytého okapového svodu. Galerie

Izolace ostění a nadpraží okna

Izolace vakuová pro precizní tepelnou izolaci ostění, parapetu a nadpraží Galerie

Vyřešení tepelného mostu v místě parapetu

Přerušení tepelného mostu pod parapetem a přeizolování rámu okna izolací Aerogel Galerie

Kotvení a izolace žaluziových boxů bez tepelných mostů

Kotevní háky tvoří tepelné mosty v tepelněizolační obálce domu. Galerie